×
وبسایت، از بدیهیات یک کسب و کار خاص

خود را خاص
و به روز معرفی کنید

Introducing Website

یا ما خدمتتون تماس بگیریم

شما تماس بگیرید...
025-31634

بریم سراغ اصل مطلب؟
Our Resumes & Fees

54
54
54
وبسایت شرکتی
12
12
12
وبسایت فروشگاهی
4
4
4
وبسایت های خاص
اطلاعات بالا به طور حدودی بوده و ابتدای هر ماه به روز می شوند.

ما تیم برنامه نویسی هستیم. تیم ما موفق به تولید یک سیستم مدیریت محتوای بومی شده است که در بخش دیگر (سیستم مدیریت یکپارچه) به آن اشاره کردیم. در صورتی که نیاز شما توسط این سسیستم بر اورده شود، پیشنهاد ما به شما استفاده از این سیستم هست و در غیر صورت ما می توانیم یک وبسایت از صفر برای شما برنامه نویسی کنیم. در تمام مسیر، کارشناسان ما کنار شما هستند.

خیر بسته به نوع پروژه میزان پرداخت اولیه متفاوت خواهد بود. عموما پرداخت اولیه بازه ای بین 30 تا 50 درصد کل قرارداد خواهد بود. در نظر داشته باشید که تمام مبلغ قرارداد بعد از توافقق بر زمانبندی پرداخت، به صورت چک اخذ می گردد.

تعهد ما طراحی یک وبسایت شیک، درخور و کاربری برای شماست، این امر به طور غیر مستقیم منجر به فروش بهتر شما خواهد شد، اما اینکه به طور مستقیم ما تعهدی در قبال فروش شما داسته باشیم شامل تعهدات ما نیست.