×
وبسایت، از بدیهیات یک کسب و کار خاص

خود را خاص
و به‌روز معرفی کنید

Introducing Website

یا ما خدمتتون تماس بگیریم

شما تماس بگیرید...
025-31634

ما تیم برنامه‌نویسی هستیم. تیم ما موفق به تولید یک سیستم مدیریت محتوای بومی شده است که در بخش دیگر (سیستم مدیریت یکپارچه) به آن اشاره کردیم. در صورتی که نیاز شما توسط این سسیستم برآورده شود، پیشنهاد ما به شما استفاده از این سیستم هست و در غیر این صورت ما می‌توانیم یک وبسایت از صفر برای شما برنامه‌نویسی کنیم. در تمام مسیر، کارشناسان ما کنار شما هستند.

خیر بسته به نوع پروژه میزان پرداخت اولیه متفاوت خواهد بود. عموماً پرداخت اولیه بازه‌ای بین 30 تا 50 درصد کل قرارداد خواهد بود. در نظر داشته باشید که تمام مبلغ قرارداد بعد از توافق بر زمانبندی پرداخت، به صورت چک اخذ می‌گردد.

تعهد ما طراحی یک وبسایت شیک، درخور و کاربردی برای شماست، این امر به طور غیرمستقیم منجر به فروش بهتر شما خواهد شد، اما اینکه به طور مستقیم ما تعهد، در قبال فروش شما داشته باشیم شامل تعهدات ما نیست.